ไรเซนทัสใหญ่

ไรเซนทัสใหญ่ สูง 80 cm ดอกกว้าง 7 cm