ไรเซนทัสเล็ก

ไรเซนทัสเล็ก สูง 70 cm ดอกกว้าง 7 cm