โบตั๋น x7

โบตั๋น x7 1 ช่อมี 7 ดอก สูง 50 cm กว้าง 12 cm