โบตั๋นใหญ่ x7

💮 โบตั๋นใหญ่ x7 💮 👉 1 ช่อ มี 7 ดอก 👉 สูง 55 cm กว้าง 15 cm .