โบตั๋นสปริง

โบตั๋นสปริง ช่อ 7 ดอก สูง 44 cm กว้าง 12 cm