เคลมาทิสบูช

ใบแซม เคลมาทิสบูช
ราคา ช่อละ 45 บาท
โหลละ 450 บาท
ขนาด ยาว 30 cm.
หน้าดอกกว้าง 10 cm.