ลินลี่ปากเเตร

ลินลี่ปากเเตร ดอกกว้าง 10 cm ก้านยาว 85 cm