รามี่เส้นใหญ่สอดทอง

รามี่เส้นใหญ่สอดทอง

ม้วนละ 120 ฿