รามี่สี่เหลี่ยมทองใหญ่/รามี่สี่เหลี่ยมทองเล็ก

รามี่สี่เหลี่ยมทองใหญ่/รามี่สี่เหลี่ยมทองเล็ก

ม้วนละ 120 ฿ / โหลละ 1140 ฿