รวงผึ้ง

🌼 รวงผึ้ง 🌼 ( ก้านยาว 60 cm. ช่อดอกยาว 20 cm. ดอกกว้าง 3 cm. )