รวงผึ้ง

รวงผึ้ง ช่อ 5 พวง ยาว 65 cm ดอกกว้าง 3 cm
ราคา ช่อละ 120 ฿ / โหลละ 1200 ฿