มินิทิวลิป

📌มินิทิวลิป 1ช่อ มี5ดอก
📌ก้านยาว 50 cm ดอกกว้าง 4 cm