มะลิซ้อน

มะลิซ้อน ช่อ 5 ดอก สูง 35 cm ดอกกว้าง 4.5 cm