ฟาแลนด์สายเลื้อย

ฟาแลนด์สายเลื้อย ช่อ 3 สาย ยาว 110 cm ดอกกว้าง 7 cm