พีโอนี่

พีโอนี่ ช่อ 10 ดอก สูง 46 cm ดอกกว้าง 8 cm