พีโอนี่ x12

พีโอนี่ x12 สูง 40 cm ดอกกว้าง 10 cm
ราคา ช่อละ 100 ฿ / โหลละ 1100 ฿