บูเก้เลดี้โรส

บูเก้เลดี้โรส ช่อ 5 ดอก สูง 35 cm ดอกกว้าง 7 cm