นิวเบญจมาศ

นิวเบญจมาศ ช่อ 3 ดอก สูง 90 cm ดอกกว้าง 10 cm