ทิวลิปใหญ่

💐 ทิวลิป ช่อ 9 ดอก  สูง 53 cm ดอกกว้าง 7 cm