จินนี่บูเก้

จินนี่บูเก้ 1 ช่อ มี 5 ดอก หน้าดอก 3 cm สูง 34 cm