คาเนชั่น ช่อ 10 ดอก

คาเนชั่น ช่อ 10 ดอก สูง 40 cm ดอกกว้าง 10 cm