คาเนชั่นโรงงาน

คาเนชั่นโรงงาน ช่อ 3 ดอก สูง 40 cm ดอกกว้าง 9 cm
ราคา โหลละ 150 ฿