กุหลาบ×18

กุหลาบ×18
สูง 43 cm ดอกกว้าง 4 cm
ราคาช่อละ 220 โหลละ 2,200 บาท