กุหลาบR24

กุหลาบR24
สูง 43 cm ดอกกว้าง 4 cm
ราคาช่อละ 250 โหลละ 2,500 บาท