กุหลาบE

กุหลาบE ช่อ 5 ดอก สูง 40 cm ดอกกว้าง 4 cm