กุหลาบ36

กุหลาบ36 สูง
45 cm กว้าง 6 cm
ราคาช่อละ 350 บาทโหลละ 3600 บาท