กุหลาบโลซาน

กุหลาบโลซาน ดอกกว้าง 7 cm , ก้านยาว 65 cm