กุหลาบ 3 บาน

กุหลาบ 3 บาน สูง 70 cm ดอกกว้าง 10 cm