กุหลาบ 3 บาน

กุหลาบ 3 บาน หน้าดอก 9 cm สูง 73 cm

Compare