กุหลาบโลซานx10

กุหลาบโลซานx10 หน้าดอก 6 cm สูง 40 cm