กุหลาบโลซาน(ดอกเดี่ยว)

กุหลาบโลซาน(ดอกเดี่ยว) หน้าดอก 8 cm สูง 74 cm