กุหลาบแซมไฮเดรนเยีย

กุหลาบแซมไฮเดรนเยีย ช่อ 6 ดอก สูง 47 cm ดอกกว้าง 8 cm