กุหลาบเจ้าสาว

กุหลาบเจ้าสาว 1 ช่อ 12 ดอก ยาว 35 cm หน้าดอกกว้าง 3 cm