กุหลาบเจ้าสาว

กุหลาบเจ้าสาว ช่อ 12 ดอก ยาว 35 cm ดอกกว้าง 3 cm