กุหลาบฮอนแลนด์

กุหลาบฮอนแลนด์ สูง 55 cm ดอกกว้าง 8 cm
ราคา ช่อละ 75 ฿ / 750 ฿