กุหลาบอเมริกัน

กุหลาบอเมริกัน 1 ช่อมีดอก ดอกตูม 2 ดอก แย้ม 2 ดอก บาน 2 ดอก สูง 61 cm