กุหลาบอเมริกัน

กุหลาบอเมริกัน ช่อ 6 ดอก ยาว 62 cm