กุหลาบอิตาลี่

กุหลาบอิตาลี่ ช่อ 7 ดอก สูง 30 cm ดอกกว้าง 5 cm