กุหลาบสวีเดน(ดอกเดี่ยว)

กุหลาบสวีเดน(ดอกเดี่ยว) หน้าดอก 9 cm สูง 70 cm