กุหลาบดอยตุง

🌹 กุหลาบดอยตุง 🌹 ( ก้านยาว 70 cm ดอกกว้าง 10 cm )