กุหลาบดอยตุง (ดอกเดี่ยว)

กุหลาบดอยตุง (ดอกเดี่ยว) หน้าดอก 12 cm สูง 75 cm