ฟาเเลนรุ่นเนื้อยางพารา

ฟาเเลนรุ่นเนื้อยางพารา หน้าดอกกว้าง 10.5 cm , ก้านยาว 95 cm 1 ก้านมี 9 ดอก