กล้วยไม้ ฟาเเลนด์ เล็ก

กล้วยไม้ ฟาเเลนด์ เล็ก… 1ก้านมี 8 ดอก
หน้าดอกกว้าง 6 cm ก้านยาว 60 cm