กล้วยไม้ฟาแลนด์ X5

กล้วยไม้ฟาแลนด์ X5 ก้านยาว 84 cm