กล้วยไม้ฟาแลนด์ X9

กล้วยไม้ฟาแลนด์ X9 หน้ากว้าง 11 cm ก้านยาว 100 cm