กล้วยไม้ฟาเเลนด์

กล้วยไม้ฟาเเลนด์ หน้าดอกกว้าง 12.5 cm ก้านยาว 120 cm