กลีบดอกกุหลาบ

กลีบดอกกุหลาบ ดอกกว้าง 10 cm

Compare