กระดาษฮอลมาร์ค

กระดาษฮอลมาร์ค 60×60 cm. แพคละ 10 แผ่น